smk.edbc.no

Vi flyr på stripa 2005-04-17
Her er hjelpeformann snart klar med Diablotin. Etter et par turer prøvde han å bruke prop'en til å klippe neglene. Ikke lurt!!!